Stow Lake 5 by Mitsu Yoshikawa
Stow Lake 1 by Mitsu Yoshikawa
Stow Lake 11 by Mitsu Yoshikawa
Stow Lake 9 by Mitsu Yoshikawa
Stow Lake 10 by Mitsu Yoshikawa