Sara Yerkes Tile Step

Santa Clara, CA

2008

www.sarayerkes.com

Enlarge