Kathy B. Shapiro Guilin Water Fire

Guilin, China

2010

www.KathyShapiro.com

Enlarge