Eroded Space by Steve Dzerigian
Processional Way by Steve Dzerigian
Tourist by Steve Dzerigian
Contemplation by Steve Dzerigian
Buddhist Shrine by Steve Dzerigian