Dried Hosta Leaves by Alan Henriksen
Pond Foam by Alan Henriksen
Forest Reflections by Alan Henriksen
Koi Pond by Alan Henriksen