Harbour by Alicja Gubała
Urban Landscape by Alicja Gubała
Fisherman by Alicja Gubała
!Hola! by Alicja Gubała
Carpet Street by Alicja Gubała
Barber by Alicja Gubała
Motherhood by Alicja Gubała
Santiago by Alicja Gubała
Patrons by Alicja Gubała
Tuna by Alicja Gubała
Two Apples by Alicja Gubała
Balloon Seller by Alicja Gubała
Lonely Wanderer by Alicja Gubała
Dream by Alicja Gubała
City Park by Alicja Gubała
E.T. by Alicja Gubała