Arab Women in Judea by Pamela Sweet
Caesarea Aqueduct by Pamela Sweet
Watchful Break by Pamela Sweet
Daniel & Orin by Pamela Sweet
Old City Walk by Pamela Sweet