Salton Sea 119 by Jim Shoemaker
Salton Sea 128 by Jim Shoemaker
Salton Sea 83 by Jim Shoemaker
Salton Sea 102 by Jim Shoemaker
Salton Sea 76 by Jim Shoemaker
Salton Sea 36 by Jim Shoemaker
Salton Sea 188 by Jim Shoemaker
Salton Sea 57 by Jim Shoemaker
Salton Sea 199 by Jim Shoemaker
Salton Sea 129 by Jim Shoemaker
Salton Sea 184 by Jim Shoemaker
Salton Sea 71 by Jim Shoemaker