Rick Kattelmann Reservoir Spill and Mist

Tuolumne River, California

2011

www.kattelmann.com

Enlarge