Ali by Ellen Semb Hagen
Untitled I by Ellen Semb Hagen
Dreams of light by Ellen Semb Hagen
Daria by Ellen Semb Hagen
Little Man by Ellen Semb Hagen