David Witten The Umbrellas of Lingyin Temple

Hangzhou, China

2013

www.davidwitten.com

Enlarge