B&W: 2014 Portfolio

Thomas G. Hocker

tolinc@ EVPPKNMT ameritech EVPPKNMT .net

Streets 1 by Thomas G. Hocker
Streets 9 by Thomas G. Hocker
Streets 3 by Thomas G. Hocker
Streets 6 by Thomas G. Hocker
Water 9 by Thomas G. Hocker
Streets 7 by Thomas G. Hocker
Streets 5 by Thomas G. Hocker
Parade  8 by Thomas G. Hocker
Truck Stop by Thomas G. Hocker
Flute Player by Thomas G. Hocker
Lake County Fair Winner by Thomas G. Hocker
Water 5 by Thomas G. Hocker
Parade 3 by Thomas G. Hocker
Church Carnival by Thomas G. Hocker
Parade 4 by Thomas G. Hocker
Serbian Wedding by Thomas G. Hocker
Testifying in Tongues by Thomas G. Hocker
Streets 4 by Thomas G. Hocker
Water 7 by Thomas G. Hocker
Water 6 by Thomas G. Hocker
Girls in Church by Thomas G. Hocker
Streets 8 by Thomas G. Hocker
Parade 7 by Thomas G. Hocker
Parade 5 by Thomas G. Hocker
Healing by Thomas G. Hocker
Mural by Thomas G. Hocker
Family by Thomas G. Hocker
Parade 1 by Thomas G. Hocker
Water 3 by Thomas G. Hocker
Water 4 by Thomas G. Hocker
Streets 2 by Thomas G. Hocker
Off Road Repair by Thomas G. Hocker
Mayan Woman by Thomas G. Hocker
Parade 6 by Thomas G. Hocker