Headstone by Dan Westfall
Beech Trees by Dan Westfall
Buddah by Dan Westfall
Hill of Crosses by Dan Westfall
Hand of God by Dan Westfall
Brompton Cemetery by Dan Westfall
Maman Sculpture by Dan Westfall
Headstone in Tree by Dan Westfall
Headstone by Dan Westfall