B&W: 2013 Portfolio

Mira Gafney

miragaf@ UMCVKSSC gmail UMCVKSSC .com

Trees No. 8 by Mira Gafney
Trees No. 5 by Mira Gafney
Trees No. 3 by Mira Gafney
Trees No. 6 by Mira Gafney
Trees No. 10 by Mira Gafney
Trees No.  2 by Mira Gafney
Reflections by Mira Gafney
Trees No. 7 by Mira Gafney
Trees No. 4 by Mira Gafney
Trees No. 9 by Mira Gafney
Serenity by Mira Gafney
Summoning Direction by Mira Gafney
Luster by Mira Gafney
Trees  No. 1 by Mira Gafney
Observant Heron by Mira Gafney
Mystic by Mira Gafney
Dire by Mira Gafney
Misty horizon. Amalfi coast. Italy by Mira Gafney