Cloth by Aaron Marko
Safety by Aaron Marko
Untitled by Aaron Marko
Donation for Shiva by Aaron Marko
Oh Jesus by Aaron Marko
Bidi by Aaron Marko
Pet by Aaron Marko
Trade by Aaron Marko
Eternal lights by Aaron Marko
At Cattle Fair by Aaron Marko
The catch by Aaron Marko