Indian Girl by Alicja Gubała
Gift 1 by Alicja Gubała
Jemaa el-Fnaa by Alicja Gubała
Fishermen by Alicja Gubała
Entrance to the Market by Alicja Gubała
Gift 2 by Alicja Gubała