Hsu Wei Liang Traditional Market

Taipei, Taiwan

2011

Enlarge