Ponte Pià by Roberto Frieri
Garda Lake by Roberto Frieri
Toblino Lake by Roberto Frieri
Iròn by Roberto Frieri
Rio Algone by Roberto Frieri
The Lonely Giant by Roberto Frieri
Lamar Lake 2 by Roberto Frieri
Lamar Lake 1 by Roberto Frieri
Santa Croce Little Chapel by Roberto Frieri
Movlina by Roberto Frieri
A Restful Place by Roberto Frieri
Sunset by Roberto Frieri