Woman Cooking by Gloriann Liu
Buzkashi Horse by Gloriann Liu
A Time for Prayer by Gloriann Liu
Afghan Dance by Gloriann Liu