B&W: 2013 Single Image

Hsu Wei Liang

Turin Tower by Hsu Wei Liang