B&W: 2013 Single Image

Hsu Wei Liang

Traditional market