Fos_asterion
Fos_metamorfoseos
Diptiho_gefiras
Circus_man
Oi_grammes_ton_tessaron
Geometriki_antikatroptismi