Fos asterion
Fos metamorfoseos
Diptiho gefiras
Circus man
Oi grammes ton tessaron
Geometriki antikatroptismi