Still Life with Acorns by Tatyana Bessmertnaya
Pomegranates by Tatyana Bessmertnaya
Marbled 010 by Tatyana Bessmertnaya